2008.

Dani otvorenih atelijera 2008: Prva petoljetka

Ivan Kožarić: Kožarić na Žitnjaku

Marko Ercegović: Batina Skela

Bojana Švertasek: Moja godina, 2007.

Vlado Martek: Izložba posvećena publici

Egidio Budicin: Slike

Alem Korkut: Sitnice

Irakli Bugianishvili: Abandoned

Izložba autorskih kravata: Hrvoje Šercar — Prvih sedamdeset