2015.

Dani otvorenih atelijera 2015: Dan škole

Luka Gusić: Sjene / tama / oblici / nevidljivo

Tina Gverović: Usporavanja — tekući teritorij

Nina Horvat: Straah

Darko Fritz: Panorama, most

Julia Kröpelin: Fluid

Ivan Mesek: “…”

Predrag Pavić: Studija pokreta

Ivana Pegan Baće: Preblizu

Lala Raščić: Kako činiti stvari riječima

Igor Ruf: Građevinarac, oko i pećina

Loren Živković Kuljiš: Reprodukcije