O ATELIJERIMA ŽITNJAK

Umjetničku organizaciju Atelijeri Žitnjak (u daljnjem tekstu: Atelijeri Žitnjak) osnovali su 2004. umjetnici-korisnici atelijera u kompleksu stare osnovne škole na Žitnjaku (Žitnjak 53), objektu koji je Grad Zagreb prenamijenio u 13 atelijera te ih 2003. dodijelio umjetnicima na korištenje. U sklopu Atelijera osnovana je 2005. Galerija AŽ kao višenamjenski izložbeni prostor u kojem je dosad održano dvjestotinjak izložbi i drugih kulturnih događanja (performansi, prezentacije, manifestacije, filmske projekcije, radionice za djecu i odrasle, međunarodne umjetničke rezidencije i dr.). Zahvaljujući kvalitetnom i intenzivnom programu, a temeljem natječaja HDLU-a 2010., Galerija AŽ uvrštena je na popis uvaženih izlagačkih prostora u RH.

Atelijeri Žitnjak osnovani su po uzoru na brojne međunarodne kulturne centre u (post)industrijskim zonama, s ciljem da se oformi umjetnički centar koji bi pridonio kulturnoj i socijalnoj revitalizaciji periferne, kulturno zapuštene industrijske zone Žitnjak. Od 2007. godine Atelijeri Žitnjak sudjeluju u Programu međunarodne umjetničke razmjene Zagreb—Düsseldorf, dok je Dan otvorenih vrata Galerije AŽ (nekoć Dani otvorenih atelijera koji su održavani svake godine od 2004. do 2018.) manifestacija koju umjetnička organizacija od 2019. priređuje u listopadu ili studenom, sada u izmijenjenom obliku, ugošćivanjem kustosa/ica koji u Galeriju AŽ dolaze s vlastitim izložbenim konceptom istraživačkog karaktera, posebnom s naglaskom na prostor atelijera i žitnjačke četvrti uopće. U 2019. program je realiziran u formi pilot-aktivnosti, u suradnji s kustosicom i povjesničarkom umjetnosti Davorkom Perić, dok će se od 2020. nadalje odvijati prema principu raspisivanja javnog natječaja za predlaganje novih kustoskih koncepata. Ujedno, ovo događanje će k tome ostati relevantno i kreativno okupljanje s intenzitetom sadržaja koji se od izložbenog programa širi do individualnih atelijera umjetnika-korisnika, što pak dodatno ističe posve horizontalni način funkcioniranja umjetničke organizacije.

Zahvaljujući programskim aktivnostima Atelijera Žitnjak, u kulturno zapuštenoj industrijskoj zoni Žitnjak grad Zagreb dobio je reprezentativan umjetnički centar po uzoru na suvremene tendencije u gotovo svim vodećim europskim središtima, koji je uvelike pridonio kulturnoj revitalizaciji tog dijela grada, a ujedno i decentralizaciji kulturne ponude u gradu. Atelijeri Žitnjak s vremenom su prerasli u kulturni centar industrijske zone Žitnjak, koji s pravom nosi i nadimak Centar periferije. Širenje prostora našeg djelovanja s konteksta izlagačkog programa na širi kontekst unapređenja lokalnog kulturnog i društvenog okruženja, Atelijere Žitnjak čini umjetničkom enklavom koja u prvom planu promovira: periferno, alternativno, marginalno i marginalizirano. U određene projekte i događanja nastojimo uključiti i lokalno stanovništvo te institucije; takvi programi uključuju prije svega suradnju s OŠ Vinka Žganca (Kozari Bok i Putevi) te Mjesnim odborom Žitnjak u realizaciji likovnih radionica za djecu, prezentacija i dr. kulturnih događanja koja se odvijaju unutar AŽ. S godinama potreba za programima i projektima ovakve vrste u žitnjačkom mikro-okruženju, kao i širem gradskom, ne jenjava nego se dapače grana i povećava sukcesivnim rastom kako Atelijera Žitnjak, tako i publike (ili bolje rečeno sudionika/ica) koja u tome participira.

Izložbeni i druge programe Galerije AŽ i Atelijera Žitnjak u cjelini osmišljava Savjet Galerije AŽ u sljedećem sastavu: Boris Cvjetanović (fotograf AŽ), Boris Greiner (dizajner AŽ), Alem Korkut (voditelj UO AŽ), Bojan Krištofić (voditelj Galerije AŽ), Kata Mijatović, Predrag Pavić i Vlasta Žanić. Članovi/ce umjetničke organizacije su i Ivana Jelavić, Vesna Pokas, Marko Ambroš, Dražen Grubišić, Hrvoje Mitrov, Zoran Pavelić i Frane Rogić, a korisnici atelijera su i Antonija Balić Šimrak, Nikola Šimunić i Fedor Vučemilović.

Vizija i misija UO Atelijeri Žitnjak

Vizija

Umjetnička organizacija Atelijeri Žitnjak jedinstvena je stvaralačka zajednica koja prakticira suživot umjetnika/ica s lokalnim kontekstom gradske periferije i njezinih stanovnika/ica, istodobno radeći na kulturnoj revitalizaciji rubnog urbanog prostora i jačanju utjecaja umjetnosti u zajednici.

Misija

Umjetnička organizacija Atelijeri Žitnjak teži visokom razinom galerijskog programa i ostalih aktivnosti istodobno učvrstiti svoju perifernu poziciju i ostvariti značajni društveni utjecaj, prvenstveno na nivou lokalne zajednice (žitnjačke i zagrebačke), a zatim i šire, hrvatske i regionalne, odnosno međunarodne. Pod geslom Centriranja periferije, žitnjačka umjetnička platforma nastavlja se razvijati s temeljnom tendencijom da inovativnim i kritički intoniranim sadržajima i programima te sve većim produkcijskim mogućnostima diže ljestvicu društvenog eksperimenta i svojim primjerom ohrabruje razvoj bliskih, alternativnih društvenih zajednica s umjetničko-kulturnim predznakom.

Programski ciljevi UO Atelijeri Žitnjak

Programski ciljevi Atelijera Žitnjak su nastavak unapređenja razine i produkcijskih mogućnosti svih dosadašnjih programa, kao i uvođenje novih; veća povezanost i suradnja s lokalnom zajednicom; omogućavanje cjelogodišnjeg rezidencijalnog programa i širenje suradnje s drugim europskim gradovima (pored kontinuirane i dvanaestgodišnje s njemačkim Düsseldorfom), što bi trebalo rasti slijedom poboljšanja rezidencijalnih i izlagačkih uvjeta. Ostvareno je širenje prostora rada od konteksta izlagačkog programa do šireg konteksta revitalizacije lokalnog kulturnog i društvenog okruženja, što AŽ čini umjetničkom enklavom koja u prvom planu promovira: periferno, alternativno, marginalno i marginalizirano, sa čime svakako planiramo nastaviti.

U odabrane sadržaje i projekte uključujemo lokalno stanovništvo i institucije, poput OŠ Vinka Žganca (Kozari Bok i Putevi), OŠ Žitnjak i Mjesnog odbora Žitnjak, s ciljem kontinuiteta razvoja radionica za djecu (i odrasle) u okviru AŽ, kao i izložbi, predavanja i kulturnih događanja koja se odvijaju u nekadašnjoj školi; a nastavljamo razvijati i pokrenutu suradnju s humanističkim i umjetničkim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, medijima posvećenim vizualnoj umjetnosti i kulturi te sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i regiji. Osnovna namjera je afirmacija i daljnja izgradnja AŽ kao dinamične platforme za kritički diskurs i suradničke kulturno-umjetničke prakse.

Atelijeri Žitnjak neprofitna su umjetnička organizacija koja financira svoje programe iz sredstava Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH te Zaklade Kultura Nova, kao i povremenih privatnih donacija.

Impressum

Atelijeri Žitnjak / Centar periferije
Galerija AŽ / Žitnjak 53, 10000 Zagreb

Voditelj UO Atelijeri Žitnjak: Alem Korkut
Voditelj Galerije AŽ: Bojan Krištofić
Fotograf: Boris Cvjetanović
Dizajner: Boris Greiner
Tehnički postav: Tomislav Hršak
Dizajn web-stranice: Niko Mihaljević
Programiranje web-stranice: Nikola Greiner

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA
ATELIJERI ŽITNJAK,
ŽITNJAK 53, 10000 ZAGREB

RADNO VRIJEME:
PON–ČET / 10–14 H / 17–20 H
PETAK / 10–14 H / 17–22 H
SUBOTA / 10–14 H

ATEZIT@GMAIL.COM
FACEBOOK.COM/ATELIJERIZITNJAK
INSTAGRAM: @ATELIJERI_ZITNJAK
YOUTUBE: YOUTUBE.COM/USER/ATEZIT


ČLANOVI/CE:
KATA MIJATOVIĆ
VESNA POKAS
VLASTA ŽANIĆ
BORIS CVJETANOVIĆ
BORIS GREINER
DRAŽEN GRUBIŠIĆ
ALEM KORKUT
HRVOJE MITROV
ZORAN PAVELIĆ
PREDRAG PAVIĆ
FRANE ROGIĆ

PRIDRUŽENI ČLANOVI/CE:
MARKO AMBROŠ
IVANA JELAVIĆ
BOJAN KRIŠTOFIĆ