2006, 2005.

Dani otvorenih atelijera 2006: Od A-Ž

Božena Končić Badurina: Dah / Prah

Zajednička izložba recentnih radova članica i članova AŽ

Zemlja: skupna izložba članica i članova Atelijera Žitnjak

Hamo Čavrk: Ulja na platnu

Igor Konjušak: Grafike