2017.

Niko Jakir: Mač iz kamena

Igor Juran: Trinaestica

Ana Kovačić: Okupljanja

Dora Kovačević: Petit Point

Jelena Lovrec: Mein Kulturkampf

Niko Mihaljević: Need Your Love So Bad

Miron Milić: Hadova kaciga

Tihomir Milovac: Izvolite neprisustvovati

Neli Ružić: Treće vrijeme

Domagoj Sušac: Objekti

Mirjana Vodopija: Tranzicija

Piotr Zamojski: O vrime